Czy badanie kliniczne jest bezpieczne dla mnie?

Odpowiedź: 

Zanim badanie kliniczne zostanie przeprowadzone z udziałem ludzi badany lek przechodzi szereg testów w laboratoriach naukowych oceniających jego bezpieczeństwo i możliwość zastosowania u ludzi.

Aby badanie kliniczne mogło być prowadzone wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania. Zgoda taka jest wydawana po szczegółowej analizie badania, wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości i zarejestrowaniu badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.