Jakie są korzyści z uczestnictwa w badaniach?

Odpowiedź: 

Uczestnicząc w badaniu klinicznym pomagają Państwo innym chorym, którzy w przyszłości dzięki wynikom uzyskanym z przeprowadzonych badań będą mieć dostęp do lepszego leczenia.

Poprzez uczestniczenie w badaniu klinicznym mogą Państwo mieć dostęp do leków, które jeszcze nie zostały dopuszczone do obrotu rynkowego w terapii Państwa schorzenia.

Pacjenci, którzy uczestniczą w badaniach klinicznych mają możliwość dalszego leczenia lekiem badanym lub podobnym preparatem po zakończeniu badania, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników terapii lekiem badanym.

Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych mają zapewnioną bezpłatną opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego mająca związek z udziałem w badaniu.