Czy mogę się wycofać z badania po podpisaniu zgody na udział?

Odpowiedź: 

Pacjent ma prawo do wycofania swojej zgody na każdym etapie badania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

W przypadku rezygnacji pacjent nie traci przysługujących mu praw do leczenia uznanego za standardowe.

Po wycofaniu zgody na udział w badaniu, pacjent powinien zgłosić się na wizytę kontrolną, mającą na celu ocenę jego stanu zdrowia po zakończeniu udziału w badaniu.