Ewelina Formella

pielęgniarka dyplomowana

 


Specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy. Tytuł specjalisty uzyskany w 2015 roku. Doświadczenie zawodowe: lekarz rezydent w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, praca w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy, w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrczu (konsultacje psychiatryczne w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz wizyty domowe). Od 2013 roku praca w Poradni Psychogeriatrycznej Centrum Psychoneurologii Sue Ryder w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Zainteresowania zawodowe: psychogeriatria, ostre stany w psychiatrii, prawo medyczne.