Katarzyna Kolewczyńska

koordynator badań klinicznych
 

Specjalista zarządzania projektami.

Duchowa rastafarianka