malgorzata bronislawska frasz

Małgorzata Bronisławska-Frasz

specjalista psychiatra

 


Ukończyłam 6-letnie studia medyczne na Wydziale Lekarskim AM w Bydgoszczy w 1998r. Po rocznym stażu i początkowo pracy na Oddziale Neurologii Wiielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy rozpoczęłam specjalizację z zakresu psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, którą zakończyłam egzaminem specjalizacyjnym w 2008roku.

Jeszcze w trakcie specjalizacji z psychiatrii podjęłam pracę w PZP "Stawowa", gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Ponadto związana jestem miejscem pracy z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, a od stycznia 2014r. z tutejszą poradnią w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego Sue Ryder.

Niezależnie jestem lekarzem psychiatrą orzecznikiem w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy i Mogilnie.

Moje zainteresowania pozazawodowe to narciarstwo, turystyka rowerowa i piesza oraz dobre kino i książka.